Przyszłość pracy jest hybrydowa. Już od roku wiele firm zmuszonych jest do zorganizowania i utrzymania środowiska pracy, które w dużej skali wymaga pracy zdalnej, najczęściej wykonywanej z domu. W związku z tym pojawia się szereg wyzwań dot. lepszego zrozumienia na ile zdalne lub hybrydowe środowisko pracy jest dobrze przygotowane i czy problemy zgłaszane przez pracowników wynikają z niedostatków ich infrastruktury domowej, czy są to kłopoty z poprawnym działaniem Internetu czy może usług IT w obszarze aplikacji lub sieci LAN/WAN.  Rozstrzygnięcie tych kwestii nierzadko stwarza działom IT spore problemy.

Aby dowiedzieć się jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi diagnostycznych zachęcamy do udziału w bezpłatnych webinariach z serii Cisco Talks, które odbywać się będą w każdy czwartek czerwca w godz. 10:00 – 11:00.

Serdecznie zapraszamy 10 czerwca o godz. 10:00 na pierwsze spotkanie pt. Pracownik w domu – co powinno działać i jak to sprawdzić?

Pracownik pracujący w domu, wyposażony tylko w “firmowy” laptop, podłączony do domowej sieci WiFi oraz łączący się z siecią firmową poprzez VPN to najczęstszy przypadek, z którym mamy do czynienia. Można powiedzieć, że firmowa sieć LAN została zastąpiona domową siecią WiFi, a sieć WAN siecią VPN. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób monitorować i prowadzić diagnostykę jakości działania tego środowiska? Oprócz dostępu do aplikacji biurowych, osoba pracująca z domu najczęściej korzysta też z narzędzi, które odwzorowują „biurko w pracy” pod względem funkcji komunikacyjnych, interakcji i procesów. Stabilność i jakość działania narzędzi komunikacyjnych stały się ostatnio bardzo istotne. W związku z tym warto zapoznać się z możliwościami jakie ma sam użytkownik, żeby w razie ewentualnych problemów móc bardziej świadomie i skuteczniej korzystać z dostępnej technologii.

W pierwszej części sesji przedstawione zostanie Państwu rozwiązanie umożliwiające zwiększenie poziomu monitoringu jakości środowiska pracownika w domu poprzez wykorzystanie Cisco ThousandEyes. Natomiast część druga będzie poświęcona omówieniu komunikacyjnych usług biurowych dostępnych w ramach domowego stanowiska pracy – firmowy numer telefonu, spotkania wirtualne, poczta głosowa i narzędzi monitorujących dostępnych dla użytkownika platformy komunikacyjnej Cisco.

Prowadzący: Maciej Flak, Piotr Głosek

ZAREJESTRUJ SIĘ

W czerwcowej serii odbędą się jeszcze dwa spotkania:
17 czerwca: Jak upewnić się, że aplikacje, również komunikacyjne dla pracowników i klientów, działają poprawnie?
24 czerwca: Czy infrastruktura wewnątrz firmy działa efektywnie?

Opisy czerwcowych sesji Cisco Talks dostępne są na stronie: Cisco Talks – Opisy sesji

Zapraszamy,
Zespół Netprof