Webex Teams jest to narzędzie przeznaczone do komunikacji. Wymaga posiadania konta w usłudze Cisco Webex. Najwygodniejszą formą korzystania z Webex Teams jest zainstalowanie aplikacji na komputerze lub smartfonie. Można też korzystać poprzez przeglądarkę.

Możliwości Webex Teams

komunikator Webex Teams umożliwia  m.in :

 • czat tj. komunikację prywatną jeden do jeden, w grupie
 • wymianę plików
 • białką tablicę – pisanie
 • spotkania video
 • udostępnianie zawartości ekranu
 • pracę grupową nad projektami. Wystarczy wówczas założyć obszar roboczy na Webex Teams i dodać do niego osoby.

Możliwości spotkania określa sponsor spotkania lub osoba znajdująca się w przestrzeni:

 • Jeśli masz płatne konto Cisco Webex Meetings i tworzysz przestrzeń lub znajdujesz się w przestrzeni utworzonej przez osobę, która ma płatne konto Webex Meetings, spotkania zespołu Webex w tej przestrzeni mają pełne możliwości.
 • Jeśli nie masz płatnego konta Webex Meetings i utworzysz miejsce, spotkania zespołu Webex mają ograniczone możliwości.

Różnice między spotkaniami zespołu Webex Teams – płatne i bezpłatne

Poniższa tabela podsumowuje różnice między spotkaniami zespołu Webex Teams.

Pełne możliwości Team Meeting Ograniczone możliwości Team Meeting
Sponsor spotkania Tak Nie
Ludzie w przestrzeni Sponsor spotkania ma konto hosta
Webex Meetings
Założyciel przestrzeni nie ma konta hosta
Webex Meetings
Ilość miejsc na spotkaniu W zależności od konta sponsora spotkania
Webex Meetings, do 200
25 jeśli wszyscy w obszarze mają darmowe
konto Webex Teams
100 jeśli założyciel przestrzeni ma płatne
konto Webex Teams oraz Webex Calling
Opcje dźwięku telefonu Dostępne Niedostępne
Dostęp gości do spotkania Dostępne Niedostępne
Nagrywanie Dostępne Niedostępne
Linki i adresy wideo do

spotkań w przestrzeni

webex.com ciscospark.com

 

Spotkania zespołu Webex z pełnymi możliwościami spotkań

Jeśli Twoje konto Webex obejmuje płatną licencję hosta Webex Meetings, stajesz się sponsorem spotkania dla każdej utworzonej przestrzeni, niezależnie od tego, czy jest to przestrzeń z jedną osobą, czy tych osób jest więcej.

W przestrzeniach, w których są co najmniej 3 osoby, Twoje konto umożliwia wszystkim spotkaniom w danej przestrzeni te same możliwości, niezależnie od tego, który członek planuje spotkanie. W przestrzeni, w której jest tylko Ty i jedna osoba, jeśli masz płatne konto do spotkań, a druga osoba nie, to ty jesteś sponsorem spotkania. Spotkania z udziałem sponosra mają następujące możliwości:

 • Rozmiar spotkania – Liczba osób, które mogą dołączyć do spotkania. Po kliknięciu opcji Zaplanuj w tej grupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją, ile osób może dołączyć do spotkania z tej grupy.
 • Nagrywanie – Jeśli opcja nagrywania jest dostępna, gdy ktokolwiek w przestrzeni nagrywa spotkanie, link do nagrania automatycznie pojawia się w przestrzeni Webex Teams po zakończeniu spotkania.
 • Opcje dźwięku telefonu – Opcje są dostępne w ramach pełnych możliwości Webex Teams , na przykład Zadzwoń i Zadzwoń do mnie.
 • Dostęp gości do spotkania – Goście, którzy nie mają kont Webex Teams, mogą dołączyć do spotkania. Możesz nawet zaprosić gości na zaplanowane spotkanie tylko z jedną inną osobą.
 • Sponsor spotkania

W aplikacji Webex Teams dla systemu Windows i komputerów Mac możesz sprawdzić, kto jest sponsorem spotkania dla danej przestrzeni. Należy przejść do ikony informacji i wybrać możliwości spotkania. Zobaczysz informacje o tym, kto jest sponsorem spotkania.

 • Opuszczanie spotkania przez sponsora – Jeśli sponsor opuści spotkanie z 3 lub więcej osobami, Webex Teams automatycznie przydzieli rolę sponsora spotkania innemu członkowi przestrzeni. Webex Teams wyznacza sponsora nowego spotkania na osobę należącą do tej samej organizacji i osobę, która ma ten sam typ konta ogólnego, co osoba, która pierwotnie utworzyła miejsce.
 • Aktualizacja uprawnień – gdy sponsor spotkania w przestrzeni, zaktualizuje swoje konto o nowe możliwości spotkania (przejdzie na wersję płatną), zostaną one automatycznie zastosowane dla tej przestrzeni.

Rola moderatora nie ma związku z rolą sponsora spotkania. Moderator przestrzeni lub zespołu jest sponsorem spotkania tylko wtedy, gdy moderator utworzył przestrzeń.


Spotkania zespołu Webex z ograniczonymi możliwościami spotkań

Spotkania zaplanowane z przestrzeni bez sponsora spotkania mają ograniczone możliwości.:

 • Rozmiar spotkania – Rozmiar spotkania w przestrzeni utworzonej przez osobę bez konta Webex Meetings zależy od typów kont członków tej przestrzeni:
  • Jeśli wszyscy użytkownicy w przestrzeni mają bezpłatne konta Webex Teams, do spotkania może dołączyć tylko do 25 uczestników.
  • Jeśli twórca przestrzeni posiada płatne konto Webex Calling lub Webex Teams, do spotkania może dołączyć do 100 uczestników.
  • Gdy klikniesz Zaplanuj w grupie, pojawi się komunikat z informacją, ile osób może dołączyć do spotkania z tej grupy.
 • Opuszczanie spotkania przez sponosra – Gdy pierwotny twórca przestrzeni opuści pomieszczenie lub organizację, automatycznie przypisywana jest nowa rola twórcy przestrzeni. Informacje o spotkaniu i możliwości w przestrzeni są automatycznie aktualizowane na podstawie typu konta, które ma twórca nowej przestrzeni.
 • Konto Space Creator Upgrades – Jeśli osoba, która pierwotnie utworzyła przestrzeń, dokona aktualizacji z konta bezpłatnego na konto gospodarza Webex Meetings, twórca przestrzeni staje się sponsorem spotkania, a przestrzeń automatycznie otrzymuje możliwości spotkań, które są oparte na koncie nowego sponsora spotkania.

Trial

Chcesz przetestować Webex w jego pełnej funkcjonalności? Możemy wygenerować bezpłatny trial dla całej organizacji, bez żadnych zobowiązań na 30 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Wypełnij formularz lub napisz do nas na webex@netprof.pl. Wiecej informacji o trialu na stronie NetProf.pl

Jak kupić licencje na Webex Teams?

Można kupować pojedyncze licencje, nawet jedną sztukę. Nie ma minimalnych wymagań.

Podstawowa paczka – A-FLEX-NUCM-MC NU Cloud Meetings – Meetings zawiera m.in. licencje do:

 • komunikatora Cisco Webex Teams z możliwością spotkań video (każdy uczestnik musi mieć konto firmowe, lub bezpłatne np. dla gościa)
 • spotkań video Cisco Webex Meetings  (do zorganizowania spotkania host musi mieć konto, gość już nie) do 1000 użytkowników na sesje 
 • dodatkowo:
  • przestrzeń na nagrania ze spotkań on-line dla całej organizacji 1 GB z możliwością rozszerzenia o 500 GB
  • przestrzeń na pliki w ramach komunikatora webex Teams – 20 GB

Źródło:  Webex-Teams-Meeting-Capabilities-and-Meeting-Sponsors

Informacje na temat Licencji Cisco Webex

Zapraszamy do kontaktu,

Zespół NetProf