Serdecznie zapraszamy na 2 dniowe szkolenie z konfiguracji serwera Cisco CMS 3.0 oraz CMM.

Zakres szkolenia:

 • Dzień 1
  • Informacje ogólne na temat Cisco CMS i CMM – omówienie produktu
  • Instalacja CMS na serwerze WmWare ESXi
  • Konfiguracja adresu IP, serwera DNS, nazwy domeny, NTP dla CMSa
  • Generowanie certyfikatów typu „self-signed” dla usług: webadmin, callbridge, webbridge
  • Generowanie żądania CSR dla uruchomionych usług celem podpisania przez zewnętrzne, zaufane CA
  • Konfiguracja webadmin do używania certyfikatów podpisanych przez CA
  • Konfiguracja callbridge do używania certyfikatów podpisanych przez CA
  • Konfiguracja webbridge do używania certyfikatów podpisanych przez CA
  • Generowanie i podpisywanie certyfikatów cla CUCM
  • Konfiguracja CMSa jako mostka konferencyjnego dla CUCM – konferencje ad-hoc
 • Dzień 2:
  • Konfiguracja dial-pattern i zabezpieczonego sip trunk’a z CUCM do CMSa
  • Konfiguracja konferencji typu meet-me z użyciem CMSa
  • Dodawanie szablonu certyfikatu typu klient i serwer do CA na bazie Win server 2016
  • Zmiana rozszerzenia łańcucha certyfikatów z .p7b na .pem
  • Konfiguracja komunikacji na bazie protokołu w2s usług callbridge i webbridge
  • Instalacja oraz konfiguracja serwera Cisco CMM

 

Wstępne wymagania:

 • liczba uczestników: max 6 (2 osobowe grupy)

Szkolenie jest realizowane przy wykorzystaniu video telefonów 8845 i 8945 i routerów Cisco z serii 2900 (ISR G2)

Miejsce: lokalne lub zdalne (w przypadku zdalnego szkolenia telefony są wysyłane do klienta)

Chcesz wziąć udział, wyślij do nas zapytanie o ofertę.