8 grudnia w klimatycznej Warszawskiej restauracji Baila odbyła się kolacja podsumowująca rok fiskalny Cisco – Cisco Partner Summit na którym uczestniczyliśmy. 

Dziękujemy serdecznie Cisco Polska za zaproszenie. Było nam niezmiernie miło spotkać pracowników Cisco, dystrybucji jak również znajomych z innych firm partnerskich.

Jako zespół NetProf możemy patrzeć na rok 2023 jako na okres pełen wyzwań, jednak mamy też powody do dumy. Ze względu na problemy zdrowotne naszych dwóch głównych inżynierów, które wykluczyły ich z życia zawodowego i prywatnego na dłuższy czas, udało nam się utrzymać ciągłość naszych działań, sprostać oczekiwaniom klientów i zakończyć projekty z sukcesem. 

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować

  • naszym klientom za zaufanie do zespołu NetProf i produktów Cisco.
  • dystrybutorom, za pomoc logistyczną, merytoryczną oraz finansową w realizacji projektów.
  • pracownikom Cisco, za tworzenie wartościowych produktów i rozwiązań, które możemy oferować naszym klientom oraz Cisco Poland za  za wsparcie handlowe, merytoryczne, marketingowe i koleżeńskie.
  • zespołowi NetProf za codzienną pracę i zaangażowanie.

Cytując: “na sukces Cisco składa się wiele czynników. Jest w tym duży udział Partnerów w tym także zespołu NetProf, który również dołożył swoją cegiełkę”

Dziękujemy :