Od paru lat tj. od 2016 oprócz pracy zawodowej, udzielam się społecznie zgłaszając projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Łodzi. Wciągnęła mnie ta aktywność, bo poznałem narzędzie, dzięki któremu mogę zmieniać otaczającą rzeczywistość, zmieniać Łódź na lepsze. Do większości projektów zainspirowała mnie moja córka – Matylda, którą bardzo kocham i chciałbym jej zorganizować bezpiecznej miejsce do rodzinnej zabawy, okrywania świata.  Poniżej podzielę się swoimi projektami, doświadczeniem. Może ktoś się zainspiruje i skorzysta:).

Moja przygoda z Budżetem Obywatelskim rozpoczęła się rok po narodzeniu córki, kiedy przeprowadziliśmy się na osiedle Pienista Lublinek.

Zgłoszone projekty na rok 2016 z datą realizacji na 2017 rok

Projekt L0324 Remont nawierzchni drogi samochodowej, instalacja oraz naprawa istniejących lalami dla poprawy bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego – Nie przeszedł 🙁 – 1 próba:)

Zauważyłem potrzebę naprawy drogi, budowy oświetlenie na drodze, z której zaczęliśmy korzystać po przeprowadzeniu się do nowego mieszkania.

Zgłoszone:
324 L0324 Remont nawierzchni drogi samochodowej, instalacja oraz naprawa istniejących lalami dla poprawy bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego. P32-70.  1 900 000,00     Remont nawierzchni drogi samochodowej oraz instalacja nowych latarni, naprawa istniejących latarni (są tylko na odcinku 1/3 drogi) dla na odcinku ok ul. Franciszka Płocka od ul Pienistej w kierunku ul. Maratońskiej do przejazdu kolejowego.

Po analizie:
L0324 – Remont nawierzchni drogi samochodowej, instalacja oraz naprawa istniejących lalami dla poprawy bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego.

Lokalizacja: P32-70.
Krótki opis zadania: Remont nawierzchni drogi samochodowej oraz instalacja nowych latarni, naprawa istniejących latarni (są tylko na odcinku 1/3 drogi) dla na odcinku ok ul. Franciszka Plocka od ul Pienistej w kierunku ul. Maratońskiej do przejazdu kolejowego.
Nazwa osiedla: ponadosiedlowe
Kwota po weryfikacji: 1 900 000,00 zł

Wyniki: Projekt z budżetem 1,9 mln uplasował się na 188 pozycji na 217 wniosków z 196 głosami. Nie miał szans na realizację.

Wniosek: Projekty osiedlowe typu budowa chodnika, drogi, oświetlenie raczej nie mają szans w jak zostaną zgłoszone do zadań ponadosiedlowych.  Zdobyłem bardzo cenne doświadczenie!

Projekt L0325 – Budowa oświetlenia w ul. Pienistej na odcinku od ul. Maczka do ul. Plocka. Nie przeszedł 🙁 1 próba:)

To był czas, kiedy chodziliśmy z młodą na spacery z wózkiem na terenach wzdłuż lotniska na Lublinku oraz zaczęliśmy korzystać z dojazdów do dziadków na Retkinię przez ul. Plocka.  Niestety powrót był często przez ul. Pienistą na odcinku ul. od Plocka do Maczka. Nie było tam chodnika i trzeba było uciekać poza drogę przed jeżdżącymi dość szybko samochodami. Dlatego pomyślałem, że warto byłoby to zmienić. Zgłosiłem projekt – budowy chodnika i oświetlania. Niestety nie miałem wówczas doświadczenia i planowałem to „zrealizować” jednym wnioskiem w ramach budżetu ponadosiedlowego.

Zgłoszone: 325 L0325 Budowa drogi samochodowej, chodnika oraz oświetlenia – bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych w okolicach lotniska. P34-1.  1 900 000,00     Budowa drogi samochodowej, chodnika oraz oświetlenia na odcinku ok700 ra na ul. Pienistej od ul. Franciszka Plocka do ul Mączka (osiedle Nowe Polesie). Aktualnie są tylko płyty betonowe, brak chodnika oraz oświetlenia. Projetk został okrojony na samą budowę oświetlenia..

Po analizie:

L0325 – Budowa oświetlenia w ul. Pienistej na odcinku od ul. Maczka do ul. Plocka.

Lokalizacja: Ul. Pienista na odcinku od ul. Maczka do ul. Plocka.
Krótki opis zadania: Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem projektu w ul. Pienistej.
Nazwa osiedla: ponadosiedlowe
Kwota po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wyniki: Projekt finalnie z budżetem  250 tys uplasował się na 170 pozycji na 217 wniosków z 304 głosami. Nie miał szans na realizację.

Wniosek: Projekty osiedlowe typu budowa chodnika, drogi, oświetlenie raczej nie mają szans w jak zostaną zgłoszone do zadań ponadosiedlowych.  Zdobyłem bardzo cenne doświadczenie!

Projekt L0325 – L0326 Wykonanie nowego chodnika – bezpieczeństwo dla pieszych przy lotnisku Nie przeszedł 🙁 1 próba:)

Kolejny projekt był związany z budową chodnika wzdłuż drogi – na połączeniu osiedla Pienista Lublinek z Uroczyskiem na Lublinu.

Zgłoszone: 326 L0326 Wykonanie nowego chodnika – bezpieczeństwo dla pieszych przy lotnisku. P34-1.  350 000,00     Budowa nowego chodnika o długości ok?00 m, szerokość 1,5 – 2 m na ul. Pienistej od ul Franciszka Plocka do ul Mączka (osiedle Nowe Polesie). Aktualnie trzeba iść po płytach betonowych, po których jeżdżą szybko samochody.

Po analizie:
Ponieważ po zgłoszeniu wniosku otrzymałem informację z  Zarząd Dróg i Transportu,  że w bieżącym roku (tj. 2016) budowany będzie chodnik w ul. Pienistej na odcinku wskazanym we wniosku z środków Rady Osiedla zgodnie z podjętą Uchwałą – dlatego wniosek wycofałem. Jak się później okazało, niestety chodnik nie powstał. Także wniosek przepadł. Ale i tak nie miał szansy na realizację.

Wniosek: Jak urzędnik mówi, że coś zostanie zrobione, a faktycznie nie zostaje, to pozostaje niesmak i wrażenie zmarnowanego roku. Ale ucząc się po innych projektach i tak nie miałby szansy w takiej formie.

Projekt L0258 Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym. Nie przeszedł 🙁 – 1 próba:)

Bardzo lubię labirynty i stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć taką atrakcję w Łodzi, tak aby można było rodzinnie fajnie spędzić czas. Zainspirowałem się labiryntem naturalnym  z kukurydzy tuż przed Władysławowem, za co serdecznie dziękuję. Zgłosiłem projekt ponad osiedlowy Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym. Dlaczego tam, ponieważ to jest miejsce którym zajmują się profesjonaliści i wiedziałem że będzie zadbany.  Projekt otrzymał numer L0258. To były czasy, kiedy na Piotrkowskiej był organizowany piknik Budżetu Obywatelskiego w sobotę oraz niedzielę i można było zareklamować swoje projekty. Miałem swoje stoisko, dziadkowie z córką pomagali w reklamie Ogród Botaniczny wpierał akcję ulotkami i roślinnością. Monika Wadnachowicz z zespołu NetProf ułożyła z sztucznej trawy labirynt z numerem projektu. Trawę otrzymaliśmy bezpośrednio od producenta – firmy Dywilan z Łodzi, za co dziękujemy.  chodziła podczas pikniku, po Pietrynie chodziła Pani Prezydent Hanna Zdanowska i rozmawiała z wnioskodawcami.

Zgłoszenie:
258 L0258 Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym. P25-24/33.  27 000,00     Budowa labiryntu naturalnego z żywopłotu w wolnej przestrzeni Ogrodu Botanicznego. Bardzo ciekawa atrakcja dla każdego do aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Po analizie:

L0258 – Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym.

Lokalizacja: P-25 działki nr 24/33 i 24/32.
Krótki opis zadania: Powstanie labirynt z krzewów liściastych – grab pospolity (ok. 7 000 szt.) założony na pow. ok. 2 500 m2, z nawadnianiem. Wykonanie projektu techn. całego założenia wraz z projektem systemu nawadniania. Zakup i posadzenie w dwóch rzędach krzewów grabu pospolitego (Carpinus betulus) – roślin z uprawy w pojemnikach o wys. 70 – 90 cm, wymianę podłoża pod nasadzenia, zakup i montaż siatki ogrodzeniowej, założenie systemu nawadniającego i konieczną obsługę geodezyjną. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – doprowadzenie wody do planowanego systemu nawadniania terenu pod nasadzenia żywopłotu w formie labiryntu.
Nazwa osiedla: ponadosiedlowe
Kwota po weryfikacji: 245 000,00 zł

Wyniki:
Projekt finalnie uplasował się na 34 pozycji na 217 z budżetem 245 tys. PLN (pierwotnie założyłem 27 tys PLN) zdobywając 2253 głosów Łodzian. Dość wysoko, ale zabrakło budżetu na realizację.

Wniosek: Projektowi mało zabrakło na realizację, otrzymał sporo głosów. Postanowiłem że zgłoszę go za rok.

Podsumowanie:

Zgłosiłem w sumie 4 wnioski, z czego 1 został wycofany. W sumie projekty zdobyły 2735 głosów, z czego najwięcej labirynt bo 2253.

 • Ilość projektów ponadświatowe: 4
 • Ilość projektów osiedlowych: 0
 • Ilość projektów zgłoszonych:4
 • Ilość projektów wycofanych: 1
 • Ilość projektów wygranych: 0
 • Sumaryczna ilość zdobytych ważnych głosów: 2735
 • Kwota zgłoszonych projektów: 2 745 000,00 zł
 • Kwota na projekty przeznaczone do realizacji: 0 zł

Pliki do pobrania:

2016.BudzetObywatelski.Lodz.PONADOSIEDLOWE.wyniki.glosowania

Wnioski:

 1. Nie warto się zrażać, że nasz projekt nie przeszedł oceny formalnej, nie zdobył wystarczającej ilości głosów. Jeśli nam zależy warto próbować za rok.
 2. Nie zrealizowany projekt to doświadczenie. które warto wykorzystać.  Zastanów dlaczego tak się stało i co można poprawić.
 3. Projekty osiedlowe typu budowa chodnika, drogi, oświetlenie raczej nie mają szans w jak zostaną zgłoszone do zadań ponadosiedlowych.
 4. Warto zgłaszać kilka projektów, jest duża szansa, że któryś przejdzie, choć tym razem mi się nie udało.
 5. Warto cały rok zbierać pomysły i je zapisywać. A jak dojdzie etap zgłaszania, wówczas mamy ściągawkę.
 6. Projekt o dużej wartości może otrzymać dużo głosów tj. może być wysoko w końcowej klasyfikacji.  Ae jak będą inne bardziej popularne i duże to zgarną budżet i nasze mogą nie przejść. Dlatego warto podzielić nasz projekt na mniejsze etapy – jak się da.
 7. Szkoda, że budowa chodników, oświetlenia – spraw podstawowych dotyczących bezpieczeństwa jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, coś co powinno być tak po prostu realizowane przez miasto.

Ciąg dalszy nastąpi:)

Dziękuję Łodzianom za głosy, które dały mi wiarę, że warto próbować za rok!

Michał