Opis problemu:

Gdy firma chce dodać do swojej organizacji konto użytkownika Cisco Webex, który wcześniej założył sobie sam bezpłatne konto w usłudze webex może pojawić się problem. Administrator przy dodawaniu konta otrzyma komunikat.
Błąd tworzenia użytkownika o treści:
Domena użytkownika tmrozkiewicz@netprof.pl nie odpowiada żadnej z Twoich zweryfikowanych lub posiadanych domen. Dlatego nie możesz zgłosić tego użytkownika do swojej organizacji. Instrukcje dotyczące weryfikowania domen i zgłaszania użytkownika można znaleźć w artykule pomocy: Zgłaszanie użytkowników do organizacji (konwertowanie użytkowników).

 

Rozwiązanie:

Aby dodać użytkownika ze swojej domeny, w naszym przypadku netprof.pl – należy, udowodnić w Cisco Webex, że jesteśmy właścicielami tej domeny. Można to zrobić dodając domenę i wygenerować token TXT, który następnie dodaje się na serwerze DNS.  Po dodaniu wystarczy zweryfikować domenę na cisco webex. Co zajmuje chwilę od modyfikacji wpisów DNS. Po pozytywnej weryfikacji można już dodać użytkownika do swojej organizacji.

Procedura:

Poniżej zamieszczamy procedurę bazująca na wpisie Zarządzaj swoimi domenami

1

Zaloguj się do https://admin.webex.com.

2

W okienku nawigacji po lewej stronie w obszarze Zarządzanie kliknij Ustawienia organizacji.

3

Przewiń do sekcji Domeny i kliknij opcję Dodaj ręcznie lub Dodaj za pomocą usługi Azure AD.

4

Wpisz nazwę domeny i kliknij Dodaj.

5

Kliknij wielokropek  obok domeny i wybierz pobierz token weryfikacyjny.

6

Skopiuj token weryfikacyjny do rekordu TXT DNS.

  • Jeśli host DNS obsługuje tylko jeden rekord TXT, dodaj token w osobnym wierszu.

  • Jeśli host DNS obsługuje wiele rekordów, dodaj token w jednym wierszu we własnym rekordzie TXT.

 

7

Wybierz jedną z nich:

  • Dodaj rekord TXT DNS do serwera DNS.

  • Jeśli serwer DNS jest skonfigurowany przez innego administratora, wyślij rekord TXT DNS do administratora, aby dodać go do serwera DNS.

W naszym przypadku, po dodaniu rekordu TXT na serwerze DNS wygląda to następująco:

8

Kliknij Zweryfikuj obok każdej domeny.

 

  • Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, błąd zostanie zapisany w pamięci podręcznej przez serwer DNS. Serwer DNS czyści pamięć podręczną po upływie określonego czasu w ustawieniu Time To Live (TTL). Musisz poczekać, aby spróbować ponownie, gdy serwer DNS wyczyści pamięć podręczną. Możesz ponownie dodać token weryfikacyjny i poprosić o weryfikację domeny.

  • Jeśli token weryfikacyjny zostanie znaleziony i dopasowany, stan domeny zmieni się na zweryfikowany wControl Hub. Aby potwierdzić, że domeny są zweryfikowane, przejdź doControl Hub, kliknij pozycję Ustawienia, przewiń do pozycji Domeny, a następnie upewnij się, że ten stan jest wyświetlany obok wpisów domeny:

  • W naszym przypadku, wygląda to następująco:
  • Po zweryfikowaniu domeny rekord TXT nie jest już wymagany i można usunąć token weryfikacyjny z serwera DNS.

  • Mimo że domena została zweryfikowana, inne organizacje mogą nadal mieć użytkowników z tą domeną. Stare konta klientów indywidualnych nie będą automatycznie konwertowane na użytkowników organizacji. Jeśli Twoje domeny są zweryfikowane, a użytkownicy zarejestrowali się w Aplikacja Webex możesz przekonwertować tych użytkowników na licencjonowanych użytkowników w organizacji.

 

Po pozytywnej weryfikacji domeny można już dodawać/importować konta użytkowników do swojej organizacji.

 

Chcesz przetestować rozwiązanie Cisco Webex w swojej organizacji,

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół NetProf