Zarejestruj się

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu: Architektura DNA i DNA Center w sieci dostępowej – dlaczego warto?

Tradycyjne podejście do zarządzania, monitorowania oraz diagnostyki sieci dostępowych LAN i WLAN nie sprawdza się w dynamicznym cyfrowym środowisku, w którym żyjemy. Wciąż 80% zmian w sieci administratorzy dokonują ręcznie, 43% swojego czasu spędzając na rozwiązywaniu problemów. Wciąż to sieć dostępowa, niedostatecznie zabezpieczona, jest źródłem 70% naruszeń bezpieczeństwa.

W trakcie tego webinarium dowiesz się w jaki sposób rozwiązanie Cisco Catalyst 9000 dla sieci LAN i WLAN wraz z oprogramowaniem DNA Center zmienia sposób zarządzania i monitorowania siecią oraz dostarcza nowych usług sieciowych niezbędnych w świecie cyfrowym. Jeżeli planujesz modernizację swojej sieci webinarium to pozwoli Cisco zapoznać się z rozwiązaniem Cisco DNA. Jeżeli posiadasz rozwiązanie Cisco DNA – pozwoli Ci poznać kierunki rozwoju tej architektury oraz jakie jeszcze funkcjonalności możesz uruchomić w swojej sieci.

Czas trwania spotkania: 2 godziny

Forma spotkania: webinar

Zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie spotkania:

  • Architektura Cisco DNA dla sieci LAN i WLAN
  • Wybrane funkcjonalności z zakresu sieci LAN i WLAN objęte DNA w tym nowoczesna segmentacja TrustSec, SD-Access, SMU (ISSU), niezawodność pracy (SSO/NSF), Plug and Play, ETA, WIPS, NETCONF, RESTCONF, Python, Application Hosting
  • DNA Center jako nowoczesna platforma do sterowania pracą sieci (automatyzacja), zarządzania, monitorowania i diagnostyki – pokażemy przykłady zastosowania DNA Center (DEMO) w codziennej pracy sieci np. do wprowadzania dużej ilości zmian w konfiguracji sieci (Template), do zarządzania zgodnością konfiguracji sieci z wytycznymi (Compliance), do realizacji bezdotykowej budowy sieci (Zero Touch Provisioning), do zarządzania politykami bezpieczeństwa i QoS w sieci oraz proaktywnego monitorowania siecią.

Zarejestruj się