Zapraszamy serdecznie do udziału w webinarze: „Rewolucja w monitorowaniu sieci – platforma ThousandEyes oraz narzędzia zabezpieczania sieci SASE”

W ostatnim czasie Cisco pozyskało do swojego portfolio firmę ThousandEyes z rewolucyjnym systemem widoczności sieci. ThousandEyes to platforma, która zbiera informacje o dostępności serwerów w sieci Internet – przeprowadzając ponad 8 miliardów próbek dziennie na tysiące różnych domen, przy okazji uzyskując dostępne – ale trudne do przetworzenia informacje o stanie sieci na poszczególnych połączeniach operatorskich, i wielu usług kluczowych do poprawnego funkcjonowania połączeń sieciowych.

Klienci ThousandEyes nie tylko uzyskują dostęp do danych przetwarzanych przez platformę, ale także mają możliwość uruchamiania testów specyficznych dla swojej organizacji – np. monitorowanie serwisów transakcyjnych dla własnych klientów, monitorowanie sieci WAN, czy jakości dostępu użytkowników zdalnych.

ThousandEyes jest szczególnie istotny dla klientów decydujących się na aplikacje z chmury – takie jak SaaS, bądź IaaS. Decydując się na wykorzystanie zasobów chmurowych klienci zazwyczaj tracą widoczność i możliwości reagowania na awarie w tym obszarze. ThousandEyes przywraca te możliwości dodatkowo uzupełniając wiele braków w widoczności sieci wewnątrz organizacji.

Eksperci Cisco w ramach 2h webinaru przejdą przez ogólne zasady działania platformy ThousandEyes, jej integrację z produktami Cisco. Dużą częścią webinaru jest demonstracja możliwości systemu w ramach pokazu działania systemu.

Drugą część webinaru wypełni ogólne wprowadzenie do koncepcji SASE – Secure Access Service Edge. Koncepcja zakłada zabezpieczenie sieci WAN przez wykorzystanie scentralizowanych usług bezpieczeństwa z chmury w formie usługi. Cisco udostępnia taką usługę w ramach Cisco Umbrella SIG (Secure Internet Gateway). Eksperci Cisco przejdą przez możliwości takiego systemu, zalety jego zastosowania oraz integrację z systemami Cisco.

Zarejestruj się na spotkanie:
Dostępne terminy:
20 października 2021
24 listopada 2021
15 grudnia 2021
w godzinach 13:00 – 15:00

 

Zarejestruj się

 

Zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie spotkania:

  • Opis ogólny platformy ThousandEyes – prezentacja
  • Demonstracja systemu ThousandEyes – wybrane przypadki użycia – obraz stanu zdrowia Internetu, monitorowanie serwisów transakcyjnych, sieci WAN, pracowników zdalnych, usług SaaS.
  • Opis koncepcji SASE i przegląd możliwości Cisco Umbrella SIG
    • Integracja SASE z rozwiązaniem Cisco SD-WAN