Wersja 1.0 2021.05.14  ID_6331ECC0

W związku z pandemią powstała potrzeba przeprowadzenia zdalnych głosowań. Cisco w ramach platformy Cisco Webex udostępnia dwa narzędzia do głosowania: zwykłą ankietę lub dedykowane narzędzie Webex Legislate. To drugie umożliwia przeprowadzenie m.in. tajnego głosowania. Webex Legislate powstało przy współpracy Cisco z firmą Davra. Założenie systemu jest takie, że ma umożliwiać 10 x lepsze warunki do głosowania niż te podczas tradycyjnych spotkań. Poniżej przedstawiamy oba rozwiązania.

Zwykła ankieta – ang. pool – w ramach Webex Meetings lub Events

Głosowanie można przeprowadzić w trakcie spotkania. Do wyboru są pytania jedno i wielokrotnego wyboru. W trakcie głosowania można ukryć informację kto oddaje głos i pokazać same wyniki. Natomiast administrator Webex może później sprawdzić, kto faktycznie oddał głos. To narzędzie nie nadaje się do tajnych głosowań.

Koszt: Ankieta ta jest w pakiecie z licencją na Webex Meetings lub Webex Events. Nie trzeba za nią dodatkowo płacić.

Jak przeprowadzić taką ankietę można dowiedzieć się z  materiałów:

Webex Legislate – tajne głosowania – dodatek do Webex

W ramach Webex Legislate, dedykowanego narzędzia do głosowania on-line otrzymujemy:

 • możliwość sprawdzenie i weryfikacji każdej osoby przed spotkaniem, tak aby sprawdzić, kto się podłącza do sesji w dedykowanym w pokoju lobby
 • możliwość prywatnych sesji podczas spotkania w celu omówienia poufnych zagadnień w podgrupach, tzw. pokoje dyskusyjne dla  członków i personelu, aby zapewnić całkowitą prywatność
 • dobrze widoczne, kontekstowe elementy sterujące, takie jak przyciski wyciszania, podnoszenia ręki i głosowania
 • tablica informacyjna i program, aby uczestnicy mogli śledzić proces spotkania
 • bezpieczne, przejrzyste głosowanie ze szczegółami głosowania, licznikiem czasu, liczbą głosów w głosowaniu według partii, głosowaniem według nazwy i głosowaniem anonimowym w razie potrzeby. Głosowanie oddaje wrażenia z fizycznej tablicy do głosowania online
 • tłumaczenie na żywo i napisy, aby upewnić się, że wszyscy są uwzględnieni i rozumieją, co się mówi

Koszt: Jest do dodatkowe płatne narzędzie do licencji Webex Meetings. Licencjonuje się od liczby osób, które mają oddać głos. Jeśli mamy 20 osób głosujących, należy wykupić 20 licencji.

Więcej informacji na temat Webex Legistlate:

Pytania:

 • Q: Czy ramach Webex Legislate można oddawać głosy o różnej wadze? Przykładowo ktoś ma mamy trzy osoby w zarządzie o podziale głosów 45%, 45% i 10%. Czy można przeprowadzić głosowanie w takim przypadku?
 • A: Ustalamy
 • Q: Czy można wykupić licencje Webex Legislate do obsługi głosowań wielu firm, tzn. w poniedziałek głosowanie w firmie A – 20 osób, we wtorek głosowanie w firmie B – 35 osób. itd?
 • A: Ustalamy

Jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu.

Bezpłatny Trial – Webex Enterprise – spotkania do 1000 uczestników nawet na 60 dni – więcej możliwości

Chcesz przetestować Webex w  pełnej funkcjonalności Webex, wówczas możemy wygenerować bezpłatny trial dla całej organizacji, bez żadnych zobowiązań na 30 dni z możliwością przedłużenia o 30 dni. Administrator może założyć konta dla wszystkich pracowników/nauczycieli w firmie.

 • Konto trial jest udostępnione na 30 dni z możliwością przedłużenia o 30 dni.

Gdy jesteś zainteresowany wersją Trial wypełnij FORMULARZ lub napisz do nas na webex@netprof.pl

Newsletter

Chcesz otrzymywać na bieżąco:
– informacje o szkoleniach z produktów, rozwiązań sieciowych, głównie Cisco
– aktualności z Cisco na temat wideo konferencji, bezpieczeństwa, rozwiązań sieciowych
– testów rozwiązań i produktów Cisco
Zachęcamy do zapisania się na NEWSLETTER

Zespół NetProf.

Wersja: 1.0 2021.05.14 – powstanie dokumentu