Wersja 2.0 2021.03.03

Cisco regularnie robi aktualizację w funkcjonalnościach Cisco Webex –  Webex Meetings Business Suite. Może się okazać, że czekamy na nową funkcję, która będzie dostępna w wersji 41.3. Mamy aplikację na komputerze w wersji 41.1 i system podaje, że jest to wersja najbardziej aktualna i nie ma dostępnych aktualizacji. Okazuje się, że  dostępna aktualizacja dla Cisco Webex dla naszej organizacji zależy od tego, w jakim jesteśmy klastrze. Przykładowo nasza strona netprof.webex.com należy do klastra W zlokalizowanego w Londynie. Aktualizację do wersji 41.2 otrzyma 26 lutego 2021 roku, a do wersji 41.3 otrzyma 12 marca 2021. Poniżej podamy gdzie i jak to sprawdzić.

Poniżej przedstawimy informacje,

 • gdzie można znaleźć informacje na temat nowości w Cisco Webex?
 • gdzie można sprawdzić, która wersja Webex jest obsługiwana przez moją organizację?
 • kiedy można spodziewać się aktualizacji Webex dla mojej organizacji?
 • gdzie można sprawdzić listę dostępnych funkcji Cisco Webex
 • gdzie można sprawdzić listę zgłoszonych i rozwiązanych problemów

Nowości

Informacje o nowościach są publikowane na stronie: What’s New for the Latest Channel of Webex Meetings

Ostatnia aktualizacja 41.3 będzie dostępna w marcu 2021 r.

Aktualizacje – Aktualne komunikaty i ogłoszenia

Na stronie Current Releases & Announcements można sprowadzić podsumowanie na temat aktualizacji:

Przykładowo – poniżej podane są nowości w Webex Meetings Business Suite 41.3

Aktualizacje Webex dla mojej organizacji

Informacje, kiedy dany klaster ID otrzyma aktualizację można sprawdzić na stronie:  Service Upgrades and Scheduled Maintenances. Nie można zaktualizować aplikacji Cisco Webex na komputerze do wersji nowszej, niż obsługuje nasz klaster.

Aby sprawdzić, jaki klaster jest powiązany z naszą witryną należy na stronie admin.webex.com przejść w sekcję:  Usługi -> Spotkanie > witryna > konfiguruj witrynę -> Wspólne ustawienia -> Informacje o witrynie -> Klaster 

W powyższego widać, że netprof.webex.com jest hostowany w klastrze W i jest w wersji 41.1.7.3. Aplikacje na komputer są w wersji 41.1.5.10

Wersja aplikacji na komputerze: 41.1.5.10

Znając klaster ID na stronie Service Upgrades and Scheduled Maintenances można sprawdzić, kiedy można spodziewać się aktualizacji:

W filtrze można podać: Upgrade oraz nazwę klastra. W naszym przypadku W

Jak widać z poniższego zrzutu, klaster W otrzyma aktualizację WBS (Webex Business Suite)  26 lutego 2021 r  do wersji 41.2

Spis funkcji

Na stronie Feature Summary for the Cisco Webex Meetings Suite (WBS40) można sprawdzić podsumowanie funkcjonaliści oraz od której wersji są wspierane dla danej platformy.  Przykładowo podane są wspierane funkcjonalności dla aplikacji Cisco Webex. Niestety nie jest to aktualizowane na bieżąco.

Spis problemów – rozwiązanych i otwartych

Na stronie Open and Resolved Bugs for the Latest Webex Meetings Updates można sprawdzić jakie status problemów – rozwiązanych i tych czekających w kolejce.

Limit uczestników oraz lista usług Cisco Webex

Na stronie admin.webex.com można sprawdzić, do jakich usług mamy dostęp oraz jaki jest limit uczestników.

Należy przejść w sekcję:  Usługi -> Spotkanie > witryna > konfiguruj witrynę -> Wspólne ustawienia -> Informacje o witrynie -> Klaster 

 

 

Przydatne linki:

Trial

Chcesz przetestować Webex w jego pełnej funkcjonalności? Możemy wygenerować bezpłatny trial dla całej organizacji, bez żadnych zobowiązań na minimum 30 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni. Wypełnij formularz lub napisz do nas na info@netprof.pl. W ramach trialu można przetestować bezpłatnie:

 • Cisco Webex Meetings,
 • Cisco Webex Events,
 • Cisco Webex Teams
 • Cisco Webex Trainings

oraz wypożyczyć terminale video:

Firma NetProf jako autoryzowany dystrybutor Cisco w Polsce chętnie przygotuje ofertę na Cisco Webex, gdzie przedstawimy wycenę. Zapraszamy do kontaktu.

Zespół NetProf

Wersja:

 • 2.0 2021.03.03 – dodanie sekcji  ilości użytkownikach i dostępnych usługach Cisco Webex.
 • 1.0 2021.02.24 – powstanie dokumentu