Firma Cisco ogłosiła daty zakończenia sprzedaży i wycofania z eksploatacji produktów z rodziny Catalyst 2960X.

Do dnia 31 października 2021 r. można zamawiać ostanie urządzenia. Klienci, którzy mają aktywne umowy serwisowe i będą nadal otrzymywać pomoc techniczną od Centrum pomocy technicznej Cisco (TAC).

W tabeli poniżej zostały opisane opisano etapy wycofania z eksploatacji, definicje i daty dla produktów, których to wycofanie dotyczy. W przypadku klientów z aktywnymi i płatnymi umowami serwisowymi i wsparcia, będzie ono dostępne na warunkach umowy serwisowej klienta.

Opis Data
końcowa
End-of-Life Announcement Date Ogłoszenie zakończenia sprzedaży
i okresu użytkowania produktu.
31 Październik
2020
End-of-Sale Date: HW Ostatni termin zamówienia produktu za pośrednictwem
punktów sprzedaży Cisco.
Po tej dacie produkt nie jest już dostępny w sprzedaży.
31 Październik
2021
Last Ship Date: Ostatnia możliwa data wysyłki, jakiej można zażądać od firmy Cisco i /
lub jej producentów kontraktowych.
Rzeczywista data wysyłki zależy od czasu realizacji.
30 Styczeń
2022
End of SW Maintenance
Relases Date:
HW
Ostatnia data, kiedy Cisco Engineering może wydać ostateczne wersje
oprogramowania lub poprawki błędów. Po tej dacie Cisco Engineering
nie będzie już opracowywać, naprawiać,
utrzymywać ani testować oprogramowania produktu.
31 Październik
2021
End of
Vulnerability/Security
Support:
HW:
Ostatnia data, kiedy Cisco Engineering może wydać planowane wydanie
konserwacyjne lub zaplanowane rozwiązanie problemu
związanego z luką w zabezpieczeniach.
30 Październik
2024
End of Routine Failure
Analysis Date:
HW
Ostatnia możliwa data, kiedy można przeprowadzić rutynową analizę awarii
w celu określenia przyczyny awarii lub usterki produktu sprzętowego.
31 Październik
2022
End of New Service
Attachment Date:
HW
W przypadku sprzętu i oprogramowania, które nie są objęte umową o świadczenie
usług i pomocy technicznej, jest to ostatnia data zamówienia nowej
umowy na usługi i wsparcie lub dodanie sprzętu i / lub oprogramowania do istniejącej
umowy o świadczenie usług i wsparcia.
31 Październik
2022
End of Service Contact
Renewal Date:
HW
Ostatnia data przedłużenia lub odnowienia umowy serwisowej produktu. 29 Stycznia
2026
Last Date of Support:
HW
Po tej dacie wszystkie usługi wsparcia dla produktu są niedostępne. 31 Październik
2026

Istnieje możliwość skorzystania z programu Cisco Technology Migration Program (TMP) w celu wymiany kwalifikujących się produktów i otrzymania kredytu na zakup nowego sprzętu Cisco. Więcej informacji pod adresem https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Można  nadal kupować produkty Cisco Catalyst 2960X po zakończeniu sprzedaży w ramach programu Cisco Certified Refurbished Equipment. Odnowione jednostki mogą być dostępne w ograniczonej ilości w sprzedaży w niektórych krajach na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, aż do osiągnięcia ostatniej daty wsparcia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.cisco.com/go/eos.

Ceny usług dla produktów Cisco mogą ulec zmianie po dacie zakończenia sprzedaży produktu.

Następcą przełącznika 2960-X jest rodzina przełączników Catalyst 9200L

Źródło: End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco Catalyst 2960X Product Family End of Sale

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Zespół NetProf