W jaki sposób przed właściwą prezentacją dla setek osób:

 • sprawdzić czy wszyscy prezenterzy słyszą się nawzajem
 • sprawdzić czy obraz Video jest prawidłowo transmitowany,
 • omówić w zamkniętym gronie prezenterów ostatnie szczegóły
 • załadować prezentacje?

Można użyć funkcji Practice Session tzw. sesję treningową w ramach Cisco Webex Events. Pozwala ona dla hosta, prezentera lub osoby z listy panelowej na przetestowanie spotkania zanim zobaczą ją zwykli uczestnicy.

Jak to działa? Po rozpoczęciu sesji w ramach Webex Events, gospodarz tj. host może rozpocząć sesję treningową. Wówczas gospodarz, prezenterzy oraz osoby z listy panelowej przechodzą do tzw. podsesji treningowej, wydzielonej z od głównej telekonferencji.

W ramach sesji treningowej

 • rozmowy są prywatne, zwykli uczestnicy spoza tej sesji nie mogą usłyszeć co się dzieje. To tak jakby na sali wykładowej byli tylko prezenterzy, a goście czekali przed drzwiami.
 • udostępnione materiały, widzą tylko uczestnicy tej sesji treningowej.

Uwagi:

 1. Tylko gospodarz  (host) może rozpocząć i zakończyć sesję treningową. Jeśli gospodarz zmieni członka listy panelowej lub prezentera na zwykłego uczestnika podczas sesji treningowej, osoba zostanie usunięta z tej sesji treningowej. Po rozpoczęciu sesji treningowej przez gospodarza zwykli uczestnicy spotkanie, którzy dołączyli do wydarzenia, nie mogą zobaczyć co się dzieje w sesji treningowej.
 2. Gdy gospodarz  (host) rozpocznie sesję ćwiczeniową, jej uczestnicy nie  mogą uzyskać dostępu do prezentacji ani dokumentów, które prezenter otworzył przed rozpoczęciem sesji ćwiczeniowej. Aby skorzystać z tych samych prezentacji lub dokumentów podczas sesji treningowej, prowadzący musi je otworzyć ponownie podczas sesji treningowej.

Jak rozpocząć taką sesję treningową?

Należy wybrać  z Menu  Event > Start Practice Session. W tym samym miejscu można zakończyć taką sesję.

Zanim zaczniesz sesję treningową należy pamiętać aby:

 • wszyscy prezenterzy dołączyli do spotkania
 • prezenterzy mieli przygotowane prezentacje, materiały.

Przed rozpoczęciem sesji treningowej, można załadować dokument np. informacja, że spotkanie rozpocznie się o danej godzinie.

Co się stanie z udostępnionym dokumentem, który został udostępniony przed rozpoczęciem sesji treningowej?

  • Gdy udostępnimy:
   • ekran – udostępnienie zostanie przerwane, po przejściu w tryb sesji treningowej
   • aplikację – udostępnienie zostanie przerwane, po przejściu w tryb sesji treningowej
   • plik – np. plik PDF lub grafikę lub prezentację –
    • plik będzie widoczny dla użytkowników, którzy podłączyli się
     • z aplikacji na komputerze
    • plik nie będzie widoczny dla użytkowników, którzy podłączyli się
     • z aplikacji mobilnej
     • z przeglądarki
     • Użytkownicy Ci będą mieli wyświetlony komunikat, że właśnie trwa sesja treningowa.

Rada, najlepiej załadować plik, w którym jest opis sesji oraz informacja o której godzinie się zaczyna prezentacja, szkolenie. Informację taką zobaczą osoby, które połączyły się z aplikacji.

Kiedy gospodarz (host) rozpocznie sesję treningową, wszyscy prezenterzy i osoby z listy panelowej przejdą do tej sesji. Zwykli użytkownicy będą widzieć udostępniony plik lub komunikat:

 • w języku angielskim  „Panelists are in a practice session
  To communicate with the panelists, raise your hand, send feedback, or ask a question in the Q&A panel.”
 • w języku polskim (na aplikacjach mobilnych): „Dyskutanci uczestniczą teraz w sesji ćwiczebnej. Do kontaktowania się z dyskutantami używaj sekcji pytań i odpowiedzi”

Użytkownicy sesji treningowej zobaczą komunikat, że są w tej sesji oraz że zwykli uczestnicy ich nie słyszą ani nie widzą udostępnionej treści. Na górze aplikacji wyświetli się pasek, informujący o sesji treningowej.

W trakcie sesji treningowej, jej użytkownicy mogę sprawdzić i udostępniać materiały, które na razie będą widoczne tylko w tej sesji.

Po wyjściu z sesji treningowej, gdy udostępnialiśmy:

 • ekran – udostępnienie zostanie przerwane, po wyjściu z sesji treningowej. Osoba prezentująca otrzyma komunikat
 • aplikację – udostępnienie zostanie przerwane, po wyjściu z sesji treningowej
 • plik – np. plik PDF lub grafikę lub prezentację – udostępnienie będzie dostępne, po wyjściu z sesji treningowej

Sesja treningowa, może się przydać do przetestowania prezentacji, video, głosu przed faktycznym spotkaniem.

Więcej informacji na stronie help.webex.com

Chcesz przetestować lub zakupić Cisco Webex w pełnej wersji Zapraszamy do kontaktu.

Więcej na temat Cisco Webex -> Cisco Webex do pracy zdalnej, komunikacji i spotkań wideo

Firma NetProf jako autoryzowany dystrybutor Cisco w Polsce może doradzić i przygotować ofertę na Cisco Webex.

Zapraszamy do kontaktu. Zespół NetProf.