Gdy próbujemy podłączyć kodek video SX do usługi Cisco Spark, może okazać się, że trzeba zaktualizować oprogramowanie. Należy wówczas w przeglądarce wpisać adres IP kodeka, podać login admin, bez hasła i wskazać plik z softem z lokalnego serwera. Najnowszy soft na chwilę obecną jest w wersji  CE9.2.3 (paczka: s52030ce9_2_3-3ba381b.pkg). Lista zmian zamieszczona jest w dokumencie Release Notes Po wgraniu oprogramowania, można zarejestrować kodek do usługi Cisco Spark i wykorzystać go do Video Połączeń. Warto mieć to oprogramowanie w swoich zasobach. Aby mieć dostęp do oprogramowania, należy posiadać ważny kontrakt serwisowy.

SX10 Cisco codec

SX10 Cisco codec

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,

Zespół NetProf.